INFALLET

Vårt huvudformat är vårt internetsända humorprogram, som för enkelhetens skull också heter Infallet. Ett program som hej vilt mixar fakta och fiktion, och som består av snack och gäster från vår portabla studio (ca 40%) samt förinspelade sketcher, musikvideos, reportage etc (ca 60%). Programmet utgörs av 15-20 minuter långa avsnitt som publiceras varje månad i vår facebook-kanal och på youtube. Mellan programsläppen publicerar vi också föregående avsnitts olika beståndsdelar som fristående klipp. Ett onormalt trevligt program.

Vill du boka Infallet som underhållare till festival eller annat evenemang? Då är en utmärkt lösning att vi spelar in ett avsnitt av Infallet inför din livepublik. Kontakta bokainfallet@rafflande.se för mer information.

INFALLET POD

Med lagom jämna mellanrum kommer också ett avsnitt av vår podcast. Här släpper vi bonusmaterial samt fullängdsversioner av sketcher och intervjuer från Infallet. 

INFALLET LIVE

Vi trivs också utmärkt på livescener, i synnerhet på festivaler, men även på företagsarrangemang etc. Antingen sätter vi upp en live-version av vårt underhållningsprogram, eller bjuder vi på specialbyggd, skräddarsydd scenunderhållning. Kontakta bokainfallet@rafflande.se för bokning och mer information.